5.0
22

Mẫu Lịch Lò Xo Giữa Mini gắn Bloc2020

Mẫu Lịch Lò Xo giữa Mini có kích thước 30x60cm và có thể gắn với: Bloc Đại, Bloc Lở. Lịch Lò Xo GIữa Mini được in metalize, bế nổi.