Bảng giá in Lịch Lò xo 7 tờ

Bảng giá Lịch Lò Xo 7 Tờ 2022

Chọn mẫu theo catalogue lịch tết 2022
– In quảng cáo thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

*Quý khách chọn giá in 1 bộ lịch theo từng số lượng sau:

In kéo lụa: in 1 màu 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ
– Số lượng 100-250 cuốn –> giá: 30.000đ/1 bộ
– Số lượng 300-500 cuốn –> giá: 29.000đ/1 bộ

In offset 4 màu: 01 nội dung dùng xuyên suốt 7 tờ

  • – Số lượng >500 cuốn –> giá : 31.000đ/1 bộ
  • – Số lượng >1.000 cuốn –> giá: 30.000đ/1 bộ
  • – Số lượng >1.500 cuốn –> giá: 29.000đ/1 bộ
  • – Số lượng >2.000 cuốn –> giá: 28.000đ/1 bộ

In offset 4 màu: 7 nội dung dùng cho 7 tờ

  • – Số lượng >1.000 cuốn –> giá: 33.500đ/1 bộ
  • – Số lượng >1.500 cuốn –> giá: 32.000đ/1 bộ
  • – Số lượng >2.000 cuốn –> giá 30.500đ/1 bộ
error: Vi phạm: Nội dung có bản quyền!!